Ważny komunikat !!!

Spółdzielnia Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego w likwidacji
30-347 Kraków ul. Wadowicka 5 informuje, że znak towarowy:chroniony znakiem patentowym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr 186374 jest wystawiony na sprzedaż.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

Spółdzielnia Pracy im. J. Dąbrowskiego w likwidacji w Krakowie w terminie
od 14.06.2013 w siedzibie Spółdzielni osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 w Sekretariacie pok. Nr 2 lub drogą pocztową na adres:

Spółdzielnia Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego w likwidacji
30-347 Kraków ul. Wadowicka 5.

Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres oferenta,
2. Aktualny wpis z właściwego rejestru (dotyczy podmiotów gospodarczych),
3. Proponowaną cenę i warunki płatności,

Spółdzielnia Pracy im. J. Dąbrowskiego w likwidacji w Krakowie ul. Wadowicka 5 zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia postępowania bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, jak również unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dla potencjalnych oferentów można uzyskać pod nr tel: 12 255 19 12 lub 509 343 081 w godzinach 8.00-15.00
oraz drogą email: sekretariat@dabrowski.com.pl

Wielka Wyprzedaż

Koszul, Bluzek !!!

Maszyn szwalniczych (ponad 100 szt. w ofercie) !!!


W związku z likwidacją Spółdzielni zapraszamy na wyprzedaż koszul i bluzek, znajdującą się w budynku głównym przy ul. Wadowickiej 5.

Marka J. Dąbrowskiego to synonim elegancji, dobrego stylu i produktów najwyższej jakości. Jako tradycyjna polska marka od lat zaspokaja wyszukane gusta i potrzeby swoich klientów.

Spółdzielnia powstała w 1945 roku z inicjatywy grupy kobiet, uczestniczek Powstania Warszawskiego, które to tu w Krakowie znalazły schronienie i gościnność mieszkańców. W początkowym okresie Spółdzielnia szyła bardzo szeroki asortyment bielizny damskiej
i męskiej. Następnie postawiono na bardzo wąską specjalizację - szyto tylko koszule.

To my jako pierwsi wprowadziliśmy do produkcji usztywnione kołnierze w miejsce plastikowych fiszbin. To my wprowadzialiśmy numerację koszul łącząc obwód kołnierza ze wzrostem. To my zamknęliśmy koszule w woreczku foliowym.

W latach następnych rozszerzyliśmy asortyment o piżamy męskie oraz bluzki damskie, które od ponad 30-tu lat produkujemy prawie wyłącznie na eksport.

Współpracowaliśmy lub współpracujemy z takimi firmami jak: Andres z Belgii, Seidensticker, Otto Kern, Verse, Tendenza, Jobis z Niemiec.

Stała współpraca z tymi samymi klientami świadczy dobitnie o dużych umiejętnościach załogi, nowoczesnym parku maszynowym a skutkiem tego jest dobra jakość produkowanych wyrobów, co znajduje uznanie w oczach wszystkich Naszych klientów.

Nasza firma została wyróżniona licznymi nagrodami między innymi: Dyplom IX Międzynarodowych Targów Spółdzielczych za markę Grand w roku 2004, Złota Igła
w latach 1993,1994,1995. Krzyżem Polonia Restituta, wzorowym wyrobem oraz licznymi honorowymi wyróżnieniami.


Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie,
w Wydziale 11 Gospodar- czym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051851

Nazwa firmy:
Spółdzielnia Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego w likwidacji

Siedziba firmy:
30-347 Kraków,
ul. Wadowicka 5

Podstawowe dane firmy:
Regon: 000412352
NIP: 675-000-32-53

tel.: +48 12 255 19 12
fax: +48 12 266 61 56

sekretariat@dabrowski.com.pl